Dergi Baskısı

Dergi Baskısı
Editör : Magna Basım Ekibi
Tarih : 16 Ağustos 2023

Dergi

Hayatımız sürekli bir şeyler okumakla, dinlemekle, hissetmekle geçiyor. Çünkü çok klasik bir cümlenin söylediği gibi, insan sosyal bir varlıktır. Bu yüzden insan sürekli, iletişime ihtiyaç duyar. Uzağın yakın, zorun kolay olduğu bu dönemde de insanlar arasındaki mesafe çokça kısaldı ve insanlar kitlesel bir şekilde iletişim haline geçtiler. Kitle iletişim araçları, burada devreye girmekte. Çokça insanın aynı anda aynı şey ile etkileşime geçmesini sağlıyor, birçok bilginin hızla yayılmasını sağlıyorlar. Bunlardan biri de şüphesiz dergidir.

Dergi, çok uzun zamandır hayatımızda yer alan bir kitle iletişim aracıdır. Eskisi kadar etkisi kalmasa da hala daha ciddi bir kitleye hitap eden, işlevsel bir üründür. Ayrıca neredeyse her alanda etkinlik gösterebilir, her alanın ilgilisi ilgisine göre bir dergi bulabilir. Ayrıca sadece bilgi paylaşımı üzerine değil, tanıtım üzerine de reklam amaçlı dergiler de görülmektedir. Her derginin kendi teması ve kitlesi vardır. İçerisindeyse görselden, her çeşit yazıya kadar birçok içerik bulundurulabilir.

Dergide Neler Önemlidir.

Dergi için olmazsa olmaz üç şey sayılabilir. Bunlardan birincisi tasarımdır.

Tasarım, alıcının ilk temasıdır. Dolayısıyla oldukça dikkat çekici, anlaşılır ve kaliteli bir görünüm vermelidir.

Bir diğer nokta içeriktir.

İçeriğin kalitesi, neler anlatmak istediği, neyi ve nasıl anlattığı belki de en önemli şey olmakla beraber, derginin asli işlevidir.

Diğer önemli nokta ise baskıdır.

Baskı, dergi oluşturmada belki en kolay işlerdendir. Ancak önemini ve kalitesini vurgulayan en önemli noktalardan biridir.

Dergi Baskısı

Dergi baskısı, dergi oluşumunun ete kemiğe bürünmüş halidir. Somut temsilidir. Kaliteyi ve değeri alıcıya hissettiren belki de en önemli konudur. Baskının başarısız ve kalitesiz gerçekleşmesi, bütün bir süreci yıkıma sürükleyebilir ve alımı yok edebilir. Bu yüzden kalifiye bir baskı çok değerlidir.

Dergi baskısında kaliteyi ispatlayacak, beğeni toplayacak bir iş için önemli hususlar vardır. Bunlardan biri çözünürlüktür. Çözünürlük, görsel olarak netliktir ve bulanık bir görünüm, albeniyi ciddi anlamda yıpratır. Bunun için aynı zamanda kullanılan resim ve fotoğrafların da görüntü kalitesi olarak iyi olması gereklidir. Bir diğer önemli husus da kağıt kalitesidir. Kağıt, muhattapla temas eden, dergiyi somut olarak temsil eden unsurdur. Kağıdın kalınlığı, yüzeyi, parlaklığı ve matlığı bu konuda önem arz etmektedir.

Kuvvetli bir tasarımla ve kaliteli baskı işlemiyle, ilk hitapta güzel bir albeni ve ilgi kazanan dergi, sahip olduğu güçlü içerikle ise bu ilgiyi kalıcılaştırıp sürekli bir kitleye dönüştürebilir.