İstanbul Matbaa

İstanbul Matbaa
Editör : Magna Basım Ekibi
Tarih : 19 Eylül 2022

İSTANBUL MATBAA

Matbaa, insanlık için çok önemli bir buluştur. Özellikle yaygınca kullanılmaya başlandığı ilk yıllarda çok sayıca el yazması kitabın kısa sürede çoğalmasını sağlamıştır. Elle yazılarak çoğaltılan ve bir hayli zamana, masrafa ve emeğe mal olan ilkel çoğaltma yolları matbaanın gelişimiyle tarihe karışmıştır. İnsanlar çok daha kısa sürede daha az masrafla daha az emeğe mal olarak çok daha fazla kopya elde edebilmiştir. Bunun neticesinde insanlık kitaplara çok daha kolay erişebilmiş bu da toplumlarda bir aydınlanmaya yol açmıştır. Çünkü insanlar daha kolay ve hızlı bir biçimde bilgilere kavuşabilmiş ve bunları çarpıştırabilmiştir. Bu yüzden insanlık için hayli mühim bir konumdadır. Geçmişte çok daha zorlu ve uzun süreçlerle matbaada sonucu elde ederken günümüzde teknolojinin gelişimi sayesinde matbaacılık bir hayli yol almış, güncellenip güçlenmiştir. Çok kompleks olmasa da günümüzde de yapılması kolay bir iş olarak görülmez ve kalifiye elemana ihtiyaç duyulur. Yine çeşitli etkenler göz önüne alındığında tercih edilecek matbaa önem taşımaktadır.

Kalifiye matbaa işlemleriniz için, özellikle İstanbul matbaa ihtiyaçlarınız için Manga Basım olarak hizmetinizdeyiz. Ciddi ve önemli bir iş olarak gördüğümüzde başta İstanbul matbaa hizmetleri verdiğimiz yakın çevremizden olup geniş bir alanda hizmet sunmaktayız.

Matbaada Hatalar

Matbaanın üretim aşamasında farklı teknikler vardır. Bazı teknikler daha hızlı ve seri üretim için kullanılır. Ancak matbaa her ne kadar gelişmiş bir teknoloji ışığında da olsa sorunlu işlere de imza atabilir. En sık karşılaşılan ve sıkıntı yaratabilecek sorunlardan ikisi çapak ve çiftlemedir. Bu durumlar matbaanın kalitesini açık bir şekilde düşürür ve irili ufaklı sorunlu ürünlerin açığa çıkmasına sebebiyet verir. Bu sorunlar kullanılan ekipmanların ve elemanların kalitesiyle de doğrudan alakalı olabilmektedir. Çapak, baskı sırasında materyallerin parçalarından oluşan, baskı arasına kaçan ve baskının imajını bozan küçük noktalara denir. Çiftleme ise bir başka sık görülen baskı hatasıdır ve gölgeli ya da flu bölgelerin oluşmasına sebep olur. Birkaç teknik hata neticesinde söz konusu olabilir.

İstanbul Matbaa

Kalifiye, dikkatli ve sorunsuz bir matbaa tecrübesi için Magna Basım’a başvurabilirsiniz. İstanbul matbaa için hizmetinizdeyiz.