Katalog Baskısı

Katalog Baskısı
Editör : Magna Basım Ekibi
Tarih : 16 Ağustos 2023

Katalog ve Tanıtım

Reklam ve tanıtım, yaman iş dünyasında, işletmelerin varlığını sürdürebilmesi ve markalarını ileriye taşıyabilmesi adına oldukça önemli unsurlardır. Bunun üzerine birçok yöntem gelişmiştir. Bunlardan biri de kataloglardır. Katalogların kullanım alanları ve sunum alanları çok geniştir. Özellikle kimi alan-lar için olmazsa olmaz bir materyaldir. Firma, sattığı ürünlerini veya verdiği hizmetlerini, belli nokta-larda detaylandırırak, mümkün olduğunca öz bir şekilde karşı tarafa aktarmak adına kataloglar bastırır. Kataloglar, kitapçık şeklinde olup, genelde çok fazla sayfa içermezler. Ürünlerin ve hizmetlerin detay-larını kısaca aktarır, müşterinin zihninde bir şeylerin canlanmasına on ayak olurlar. Bu durum firmanın kurumsallığını müşteri vizyonunda geliştirme imkanı sunarken, tanıtım olanağı da verir. Kataloglar genelde işletme içerisinde incelenmek üzere ve müşteri ziyaretlerinde takdim edilmek üzere işlev gö-rürler. Bu bağlamda, firmanızın tanıtım yüzü olan kataloglar, müşteri ilişkisi konusunda önem içerir. Bu yüzden kataloğun kalitesi, doğru orantıyla firmanın kalitesine devşirilir.

Katalog Nasıl Kalite Kazanır?

Birçok tanıtım ürününde olduğu gibi, katalogda da üç önemli husus vardır: Tasarım, içerik ve baskı. İdeal bir katalogda, dikkat çekici ve ilgi toplayıcı bir tasarım; göz yormayan, detaylı ama öz bir yazı içeriği; kaliteli bir baskı olmazsa olmazdır. İçerikte aynı zamanda canlı görseller ve göz alıcı grafiklere de yer verilmeli, katalogları yazı tek düzeliğinden kurtarmak gereklidir.

Katalog Baskısı

Kataloğun basılmış hali, müşterinin temas ettiği bir haldir. Dokudan dahi bir kalite sezmeli ki tanıtım kalıcı ve başarılı olsun. Bu yüzden kaliteli kağıt önem arz etmektedir. Ayrıca kaliteli kağıt, kataloğun dayanıklılığını da arttırır ve yıpranmadan gelecek imaj bozukluğunu azaltır. Ayrıca baskı çözünürlüğü de önemlidir ki bu da görsel olarak ilgiyi toplar.

Kataloğun boyutu, içeriklere oranla düşünülmelidir. Kağıdın mat veya parlak oluşu da istenilen etkiyle alakalıdır. Ayrıca mat veya parlak kağıt tercihi, renk ile de uyumlu olmalı, uyumsuzluk rengin kağıttaki görünümünü etkileyebilmektedir. Mat renklerin görünümüne yumuşaklık verirken parlak, canlılık ve-rir.

Ayrıca genelde kapak sayfası selefon denilen koruma ile kaplı diğerleri selefonsuz şeklinde olmakta-dır.

Kataloğun baskısının kalitesi, firmanın görülen ilk yüzü olması nedeniyle önem arz etmektedir. Bu noktada kaliteli bir baskı iyi bir marka için önemli bir adımdır denebilir.