Bir Portfolyo Olarak Katalog

Bir Portfolyo Olarak Katalog
Editör : Magna Basım Ekibi
Tarih : 22 Temmuz 2022

Bir Portfolyo Olarak Katalog

Katalog, firmaların veya kurumların ürünlerini ve hizmetlerini tanıttıkları, firmanın kurumunu ve imajını yansıtan matbaa bünyesinde basılan kitapçıklardır. Firmalar ve markalar kendilerine dair önemli bir haberi, kampanyayı veya gelişmeyi duyuracakları vakit kataloglara başvururlar. Kataloglar farklı sektörlerdeki birçok firma ve marka tarafından sıklıkla kullanılır. Kataloglar, zaman zaman görsele az yer verip metin fazla olarak çıkarken bazen de görsele fazla yer verip metin az olarak çıkmaktadır. Potansiyel müşteriyi çekebilmek adına önemli araçlardan biridir kataloglar. Ticari kataloglarda anlatılmak istenen doğru bir şekilde yansıtılmalı ve ihtiyaç olacağı düşünülen hususlara gerektiği şekilde yer verilmelidir.

Portfolyo ise bir firmayı ya da markayı tanıtmak maksadıyla belirli bir alan üzerine hazırlanmış bir dosya veya bilgi topluluğuna denir. Bir portfolyoda bulunması gereken en önemli detay, başarılı bir şekilde yerine getirilen icraatlara yer verilmesidir. Tıpkı portfolyoda olduğu gibi katalog basımı esnasında da konuya ilişkin başarılı örnekler veya dikkat çekilmek istenen noktalar ilgi çekici biçimde verilmelidir. Bu, pek çok müşteri tarafından matbaa firmasından istenen konuların başında gelir.

Katalog Basımı

Katalog basımı yapılmadan önce doğru bir tasarım; uyumlu renk ve metin seçimi oldukça önemlidir. Yapılacak olan basımın kalitesi ve estetik bir şekilde sunumu, müşterinin cezbedilebilmesi adına kritik adımlardandır. Bu kritik adımlar atılmadan önce katalog basımı yapacak olan matbaa firmasının da ayrıntılı bir şekilde araştırılması; yaptığı işlerin ve ürünlerin incelenmesi gerekli bir aksiyondur.

Katalog basımıyla amaçlanan genellikle potansiyel müşteriyi daimi müşteriye çevirebilmektir. Bu da firma veya markanın doğru metin ve görsel seçimi yapmasıyla mümkündür. Firmayı ya da markayı en iyi tanıtan kataloglar, müşteriler tarafından fazlasıyla ilgi görüp hak ettiği tahta oturur. Tüm bu sebeplerle üzerinde yer alan metin ve görsel kadar katalogların baskı kalitesinin de iyi olması ve dayanıklı malzemeden üretilmiş olması gerekir. Çoğu zaman sınırlı bir şekilde ulaşılan müşteriye bu ilk yaklaşımda doğru bir şekilde yaklaşmak ve müşterinin gözünde firma ya da marka farkındalığı oluşturmak oldukça mühim bir meseledir.