Dergi Basım

Dergi Basım
Editör : Magna Basım Ekibi
Tarih : 10 Kasım 2023

DERGİ BASIMI

Matbaa, insanlığın gelişimi için çok kritik bir öneme sahiptir. Çünkü belli başlı eserlerin çok seri bir biçimde çoğaltılmasını mümkün kılmıştır. Beraberinde matbaa gelişmiş ve basım daha hızlı ve kolay hale gelmiştir. Bu da aylık, haftalık hatta günlük basımların ortaya çıkmasını mümkün kılmıştır. Bunlardan biri de dergi baskısıdır. Dergi,18. Yüzyılda yaygınlaşmaya başlamış, lobi faaliyetleri, fikir yayılmacılığı ve bilinçlendirme gibi birçok işleve ev sahipliği yapmıştır. Aynı zamanda dergi aydınlanma sürecinin yayılmasında önemli bir rol de üstlenmiştir. Bununla beraber dergi baskısı, farklı toplulukların kendi yazılarını ve fikirlerini yaymakta da kullanılmış ve dergiler toplulukların toplanması ve oluşması adına zaman zaman kilit rol oynamıştır. Öyle ki bazı edebi ve siyasi topluluklar çıkarttıkları dergilerin ismiyle anılır ve organize olur olmuştur. Dergi baskısı, teknolojinin de gelişmesiyle birlikte matbaanın yükselmesiyle de beraber daha profesyonel bir yapıya bürünmüştür.

    Özellikle televizyon, bilgisayar, telefon gibi kitlesel iletişim cihazlarından önce dergi çokça tercih edilen ve sıkça basılan bir ürün halindeydi. Her ne kadar dijital kitle iletişim cihazları dergi baskısını azaltsa da bu geleneği öldürmüş değil. Hala daha birçok dergi kendi kitlesine hizmet etmek adına çalışmakta, bunu e dergi veya dergi baskısı şeklinde gerçekleştirmektedir. Dergi baskısı için en önemli meselelerden biri de tasarımdır. Güzel bir şablon üzerine dikkat çekici ve net bir dergi kapağı önemlidir. Ek olarak derginin içeriği net, akıcı ve ilgi çekici olmalı. Bununla beraber dergi baskısı için bir diğer önemli nokta derginin materyalidir. Hangi kağıt türünden olacağı, renklerin canlılığı ve kullanılan mürekkep, müşteriye hissettireceği kalite bakımından önemlidir. Yine dergi baskısının ücreti buna göre de değişiklik gösterir. Sayfa ve kapak gramajı, sayfa sayısı, kullanılan mürekkep miktarı, kağıt türü ve selefon biçimi dergi baskısında fiyatı etkileyen etkenlerdendir. Dergi baskısının sağlıklı bir biçimde gerçekleşmesi için kullanılan matbaa sistemi, makineler ve materyaller etkilidir. Bunlar doğrudan kaliteyi etkiler ve dergi baskısı için tercih edilecek matbaa firmasının değerini açığa çıkartır.