Baskıda Kalitenin Önemi

Baskıda Kalitenin Önemi
Editör : Magna Basım Ekibi
Tarih : 10 Kasım 2023

Her konuda olduğu gibi matbaa baskısında kalite de son derece mühim bir husustur. Güzel ve düzgün bir katalog basımı yapılmak istendiği takdirde, en çok ehemmiyet verilen konuların başında baskıda kalite gelmektedir. Baskıda kalite, yetkin ekipman ve yeterli bir profesyonel ekip vasıtasıyla sağlanır. Yani tesadüfi olarak baskıda kalite sağlamak mümkün değildir. Bunun için kaliteli malzeme ve baskı araçları kullanımı da son derece önemlidir. Aksi takdirde, yapılacak olan baskının kaliteden fazlasıyla uzak olmasını ve baskıda istenilenin yakalanamamasını gayet normal karşılamak gerekir. Baskıda kalite isteniyorsa aynı zamanda üzerine basılan kağıdın da yeterli kaliteye sahip olması gerekir. Kaliteli baskı için yukarıda sayılan tüm bu hususlar olmazsa olmazlardır. Bu hususlara azami özen ve hassasiyet gösterildiği vakit, baskıda kalitenin yakalanması oldukça muhtemeldir.

Baskıda Kalite ve Kontrol Aşamaları

Matbaa baskısının ve baskıda kullanılan malzemelerin çeşitli kalite ve kontrol aşamaları bulunmaktadır. Bunları maddeler halinde saymak gerekirse;

  • Baskıda yapılan kontrol öncelikle göz ile yapılır. Baskıdaki ayar öncelikle basılacak görüntünün baskı planına uygun bir şekilde doğru yere basılıp basılmadığıdır.
  • Sonrasında lup ile baskı rehberlerinin üst üste basılıp basılmadığına ilişkin kontrol yapılır.
  • Bu işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte ISO Basım Sektörünün Standartları’na göre baskıya ait mürekkep yoğunluğu (densitesi), trapping, nokta şişmesi (nokta kazancı) gibi nitelikleri baskı densitometre ile ölçülerek baskı yapılır.
  • Bu ölçümlerin düzgün bir şekilde yapılabilmesi için baskı kontrol şeridinin de görüntü ile birlikte basılması gerekir. Baskı kontrol şeridinde kayma-çiftleme türü baskı hatalarının gözle kontrol edilebilecek bölgeleri mevcuttur. Baskının ton yapması, kauçuk ezilmesi gibi problemleri yalnızca gözle kontrol edilebilir.
  • Baskıda kullanılacak olan kağıdın yüzeyi, yandan gelen ışık altında gözle tetkik edilerek ve el ile dokunularak kontrol edilir. Kağıdın temizliğini anlamak için üstten ve alttan ışıklandırarak lup ile tetkik etmek gerekir. Kağıdın sağlamlığı, defalarca katlanılarak enine boyuna yırtılmak suretiyle anlaşılır. Kağıdın kalınlığı mikrometreyle ölçülerek anlaşılır. Kağıdın içinde tutkal miktarının az veya çok olduğu, kağıdın üzerine mürekkepli kalemle enine boyuna çizgiler çekilerek anlaşılır.