Kartvizit

Kartvizit

MG 1507

Kartvizit

ÖLÇÜ:

90x50 mm

KAĞIT ÖZELLİKLERİ:

350 gr Mat Kuşe

LAMİNASYON:

Ön-Arka Mat Selefonlu Tekyüz Kabartma Llaklı

KESİM:

Özel Kesim Tek Köşe Oval

BASKI:

CMYK 4+4 Renk Baskı

MG 1506

Kartvizit

ÖLÇÜ:

84x52 mm

KAĞIT ÖZELLİKLERİ:

350 gr Mat Kuşe

LAMİNASYON:

Ön-Arka Mat Selefonlu Ön-Arka Kısmi Laklı

KESİM:

Özel Kesim

BASKI:

CMYK 4+4 Renk Baskı

MG 1505

Kartvizit

ÖLÇÜ:

84x52 mm

KAĞIT ÖZELLİKLERİ:

350 gr Mat Kuşe

LAMİNASYON:

Ön-Arka Mat Selefonlu

KESİM:

Düz Kesim

BASKI:

CMYK 4+4 Renk Baskı

MG 1504

Kartvizit

ÖLÇÜ:

84x52 mm

KAĞIT ÖZELLİKLERİ:

350 gr Mat Kuşe

LAMİNASYON:

Tekyüz Mat Selefonlu Tekyüz Kabartma Laklı

KESİM:

Düz Kesim

Düz Kesim:

CMYK 4+4 Renk Baskı

MG 1503

Kartvizit

ÖLÇÜ:

84x52 mm

84x52 mm:

350 gr Mat Kuşe

LAMİNASYON:

Ön-Arka Mat Selefonlu Ön-Arka Kabartma Laklı

KESİM:

Özel Kesim 2 Köşe Oval

BASKI:

CMYK 4+4 Renk Baskı

MG 1502

Kartvizit

ÖLÇÜ:

85x50 cm

KAĞIT ÖZELLİKLERİ:

250 + 250 gr Mat Kuşe Düz Sıvamalı

LAMİNASYON:

Ön-Arka Mat Selefonlu Ön-Arka Kısmi Laklı

KESİM:

Özel Kesim 4 Köşe Oval Özel Bıçaklı

BASKI:

2 Renk Siyah + Pantone

MG 1501

Kartvizit

ÖLÇÜ:

85x55 mm

KAĞIT ÖZELLİKLERİ:

400 gr Mat Kuşe

LAMİNASYON:

Ön-Arka Mat Selefonlu

KESİM:

Özel Kesim 4 Köşe Oval Özel Bıçaklı

BASKI:

1 Renk Siyah, Altın Varak Yaldız

Kartvizit

Kartvizit, genellikle sahibinin adı ve soyadı, bağlı bulunduğu kurum, unvanı ve iletişim bilgilerinin yer almış olduğu tasarımdır. Genel itibarıyla kartvizit baskıları, bristol kartona yapılmaktadır. Kartvizitler için sürekli kullanılan ölçüler bulunmakta; genelde kartvizit tasarlanırken ve basılırken bu ölçülere dikkat edilmektedir. Kartvizitler, kurumsal kimliğin ayrılmaz bir parçası olduğundan bu doğrultuda hazırlanması çok büyük önem arz etmektedir. Kartvizitler, profesyonelliğin kısaca ifade edilmesi ve asgari bir şekilde ortaya konulmasıdır. İş görüşmelerine başlanılmadan önce kartvizitlerin değişimi son derece mühim bir gelenek halini almıştır. Ayrıca günümüzde dijital ortamda hazırlanan kartvizitler, daha basit bir şekilde seçilerek kolay bir biçimde isteklere uyarlanabilmektedir. Bu da teknolojinin gelişmesinin kartvizit basımına olan yararıdır.

Kartvizit Nedir?

Kartvizit nedir sorusunun en basit cevabı, kişilerin ve kurumların kendini tanıtmaları maksadıyla hazırlanan ufak ve kendine özgü kartlarıdır şeklinde olmaktadır. Bu bilgi doğrultusunda kartvizit; üzerinde tanıtıcı bilgilerin bulunduğu, olmazsa olmaz bir kurumsal kimlik unsurudur. Bu arada kurumsal bir davranış biçimi olarak görülen kartvizit alışverişi, kurumsal kültürün bir ritüelidir. Ayrıca kartvizitte yer alan bilgiler vasıtasıyla iletişim, sürdürülebilir hale gelip bağlantı noktasında kopukluklar yaşanmamış olur.

Kartvizitte Hangi Bilgiler Bulunmalıdır?

Kartvizitte bulunması gerekli olan bilgiler şu şekilde sıralanabilir:

  • Şirket logosu / adı
  • Kişinin adı-soyadı
  • Kişinin adı-soyadı
  • Sabit numara veya GSM numarası
  • Faks numarası
  • Kurumsal elektronik ileti adresi
  • Kurumsal web site adresi
  • Adres

Bu bilgilerin yanında kartvizitte, günümüzde isteğe bağlı olarak QR kod yer alabilmektedir. Kartvizitte sadelik oldukça önemlidir; bununla birlikte kartvizitte gerekli olan tüm bilgilerin yer alması da son derece mühimdir.

Sizin adınıza elden ele gezerek şahsınızın veya firmanızın reklamını yapmakta olan kartvizitlerin tasarımında dikkat edilmesi gereken önemli hususlar; kartvizitin sade, açık bir ifadeye sahip ve güven duygusu aşılar nitelikte olmasıdır. Kartvizit örnekleri üzerinde yapılacak küçük çapta bir çalışma ile sade bir tasarıma sahip, dilin doğru kullanıldığı, unvanın tam olarak yansıtıldığı kartvizit modellerinin daha çok güven verdiği ve rağbet gördüğü rahatlıkla görülebilecektir.

Kartvizit Niçin Önemlidir?

Kartvizitin iletişimi sürdürülebilir kılması ve istenildiği zaman bağlantıların devam edebilmesi kartvizit kullanım amacını son derece güzel bir şekilde özetlemektedir. Herhangi bir ortam içerisinde (toplantı, görüşme, eğitim vb.) tanışılan kişilerle kartvizit alışverişi gerçekleştirilerek karşı taraf üzerinde önemli bir iz bırakılabilir. Diğer bir deyimle kartvizit, karşımızdaki kişiye kolayca ve kısa sürede temas etmemizi sağlar. Bu arada kartvizit, kurumsal iletişim için önemli olduğu kadar hedef kitleyle iletişim için de oldukça büyük önem arz etmektedir. Kartvizit sayesinde hedef kitleyle kurulan iletişim, devamlılık arz eder ve sürekli hale gelir. Kısaca, kartvizit sayesinde markanın akılda kalıcı olması ve karşı taraf üzerinde etki bırakması daha da kolaylaşmış olur. Aynı zamanda profesyonel iş yaşamı boyunca da kartvizit büyük önem taşımaktadır.

Görüşmelerde kartvizit verilmemesi halinde bu durum, karşı tarafın güvenini zedeleyecek bir konuma düşülmesine sebep olabilir. Bu yüzden, görüşme esnasında kartvizitin görüşme yapan kişilerin yanında hazır bulundurulması ve anında karşı tarafa sunulması gerekmektedir. Geçerli bir mazerete sahip olunmadığı takdirde; iş yaşamı içerisinde bulunulup kartvizit sahibi olmamak itibar kaybına neden olabilmektedir. Çünkü beraber iş yapılan ya da yapılacak olan kurum, kartvizit sayesinde muhatabına ulaşabileceği algısıyla hareket eder. Kartvizit taşınmıyorsa ve görüşme esnasında sunulamadıysa ulaşılabilirlik açısından bir problem oluşabileceği algısı oluşur; bu da güvensizlik meydana getirip itibarı zedeleyebilir. Böylece kurumsal kimliğin ehemmiyet verilen bir yanı eksik kalmış olur.