Afiş

Afiş

MG 4001

Afiş

ÖLÇÜ:

Açık Ölçü: 50*70 cm

KAĞIT ÖZELLİKLERİ:

90 gr Parlak Kuşe

KESİM:

Kesim, Paket

BASKI:

CMYK 4+0 Renk Baskı

MG 4002

Afiş

ÖLÇÜ:

Açık Ölçü: 35*50 cm

KAĞIT ÖZELLİKLERİ:

115 gr Parlak Kuşe

KESİM:

Kesim, Paket

BASKI:

CMYK 4+0 Renk Baskı

MG 4003

Afiş

ÖLÇÜ:

Açık Ölçü: 70*100 cm

KAĞIT ÖZELLİKLERİ:

135 gr Parlak Kuşe

KESİM:

Kesim, Paket

BASKI:

CMYK 4+0 Renk Baskı

Afiş

Sözlük anlamıyla afiş; bir şeyi duyurmak veya tanıtmak için hazırlanan, kalabalığın görebileceği yere asılmış olan genellikle resimli duvar ilanıdır. Pek çok modern sanat tasarımı ve akımının çağdaş afiş dilinin gelişimine büyük katkısı olmuştur. Herhangi bir reklam niteliğinde temel alınan koşul, doğru hedef kitleye doğru zamanda hitap edebilmektir. Afiş, ilk kullanılmış olduğu zamandan günümüze kadar geçen süre içerisinde ayrı bir anlatım dili olarak bilinmektedir. Kısaca afiş; ürün, nesne, iş kolu veya hizmetin daha ilgi çekici ve etkili bir şekilde ifade edilmesidir denilebilir.

Afişin Tarihçesi

Afiş denilince afişin tarihçesi afişe dair merak edilen konuların başında gelmektedir. Afiş kullanımının geçmişine bakılacak olursa Eski Yunan ve Roma’da kullanıldığı; resmi bildirilerin ve halkı ilgilendiren resimlerin duvarlara yazılıp çizildiği görülecektir. Kağıt üzerine çizilmiş olan ilk afiş, Fransa’da 15. yüzyılda görülmüştür. Daha sonraki yüzyıllarda matbaacılığın gelişmesiyle birlikte tahta ve taş basması yoluyla çoğaltılmış afişler yayımlanmıştır. Basım tekniğinin günümüzdeki koşullara ulaşması, afişin ve afişçiliğin bir sanat kolu olması durumunu beraberinde getirmiştir.

Kelime, köken olarak Fransızcadan gelmektedir. Baskı ve resim sanatlarının bulunmadığı ya da henüz yayılmadığı, halkın çoğunluğunun okuma-yazma bilmediği devirlerde ve yerlerde tellallarla yapılan ilanların yerini günümüzde afiş almıştır. Afiş, Avrupa’da genel itibarıyla on yedinci yüzyıla doğru görülmüş olup daha çok tiyatro ve fuarların duyurulması amacıyla kullanılmıştır.

Afiş Nedir?

Afiş denilince akla gelen ilk soru afiş nedir olmaktadır. Bu soruya cevaben görülebilecek yerlere asılan ve genellikle üzerinde resim bulunan duvar ilanıdır denilebilir. Afiş genellikle bir yazı ve bir resimden meydana gelmektedir. Resmi makamlar tarafından organize edilen ve bir haberin duyurulması amacını güden afişlerde resim bulunmamaktadır. Reklam niteliğini taşımakta olan afişlerde ise genellikle resme büyük önem verilmekte ve yazı, resmin tamamlayıcısı olarak kabul edilmektedir.

Sanatçının zevkine göre afişlerin de türlü şekillere bürünebileceği ortadadır. Ancak afişler için genel olarak bazı temel şartlar belirlenebilir. Afiş renk parçaları büyük, ayrıntılar az, kompozisyon kapalı ve dağınık bir şekilde olmalıdır. Yazı da en az resim kadar önemli olarak görülür. Bazen kötü bir yazı, bütün bir afişin etkisini yok edebilmektedir. Yazının düzenli ve resim ile ahenk oluşturan bir uyumu yakalaması gerekli olduğu gibi çok az ve çarpıcı olması da gereklidir. Satırlarla dolu bulunan resimler, sanat bakımından başarılı afiş olarak görülmez; çünkü afiş kısa ve kesin bir ifade tarzı olarak kullanılagelmektedir.

Afiş Kullanım Amaçları Nelerdir?

Günümüzde afiş kullanım amaçları nelerdir diye sorulduğunda genel olarak birkaç temel konu akla gelmektedir. Bunlar:

  1. Tiyatro ve sinema gösterilerinin program ve saatlerini belirtmek maksadıyla kullanılır. Bu maksatla afiş, halkın söz konusu bilgiyi kolayca görebileceği yerlere (tiyatro, sinema ve resmi dairelerin girişlerine, kalabalık ve sık geçilen caddelere vs.) asılmaktadır.
  2. Reklam amaçlı kullanılmakta olup akla her türden reklam yapmak amacıyla asılmış olan afişler gelebilir.
  3. Kamu ve özel kuruluşlara ait bildirimler, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri, ilanlar yayımlanması amacıyla afişler kullanılmaktadır.
  4. Eğitim alanında her türlü bildirimin, bilgi vermenin, bilinçlendirmenin yapılması ve çeşitli ilanlar yayımlanması amacıyla da kullanılmaktadır.

Afiş Nasıl Yapılır?

Afiş konusu açılınca en çok araştırılan konuların başında afiş nasıl yapılır gelmektedir. Bu konuda önem verilmesi gereken hususları maddeler halinde şu şekilde sıralayabiliriz:

  1. Afiş reklamı okunabilir olmalıdır. Afiş tasarlanırken okunaklı yazı karakterleri tercih edilmelidir.
  2. Afişte akıcı, anlaşılır ve düzgün cümleler kurulmalı; afişin hedef kitlesi tarafından anlaşılabilir olmasına özen gösterilmelidir.
  3. Afişte düzen dikkati dağıtmayacak bir şekilde olmalı ve afiş, tek bir bakışta anlaşılabilecek uyuma sahip tasarlanmalıdır.
  4. Hedef kitleye amaçlanan kısa sürede ulaşmak için en önemli detay, etkili bir slogan ya da grafik olmaktadır. Afiş üzerinde mümkün olduğunca büyük ölçeğe sahip fotoğraf veya illüstrasyon kullanılmalıdır.