Matbaa

Matbaa
Editör : Magna Basım Ekibi
Tarih : 16 Ağustos 2023

MATBAA

Matbaa, yazı veya şekillerin çeşitli yüzeylere basılarak çoğaltılmasıdır. Matbaa günümüzde hemen her şeye hemen her yüzeye basabilme yetisine sahiptir. Ancak matbaanın varlığı çok eski yıllara dayanmaktadır. Daha ilkel yöntemlerden günümüzde dijital matbaaya giden yolda birçok gelişim kat olunmuştur. Matbaanın modern çizgiye yaklaşması ve gelişmesi, insanlığı doğrudan etkilemiş ve hayli gelişmesine sebep olmuştur. Bu bağlamda modern matbaanın gelişimi çok kritiktir. Matbaa gelişmesiyle kitapların çoğalmasını sağlamıştır. Yalnızca elit kesimlerin ulaşabildiği, çok pahalı olan el yazması kitapların erişimi çok kısıtlıydı ve halkın, burjuvanın bile ulaşması çok zordu. Matbaa kitapların daha hızlı çoğalmasını sağlamış, bu da daha hafif maddi yükle elde edilebilir olmasını sağlamıştır. Bu da insanların daha rahat elde edebilmesine yol açmıştır. Kitap gibi eserlerin kolay erişilebilirliği aynı zamanda halkın bilgiye erişimini mümkün kılmıştır. Böylelikle insanlar bilinçlenmiş, aydın kesim güçlenmiş ve artmışttır. Böylelikle peşinden aydınlanma ve gelişim de gelmiştir.

   Matbaanın gelişimi, Rönesans ve Reform’un ilerlemesinde çok önemli rol oynamıştır. Matbaa aynı zamanda kitapla sınırlı kalmamış, yeni kitle iletişim yöntemleri doğurmuştur. Bunlar da başlı başına toplumun bilinçlenmesini, duyarlı olmasını, bilgi edinmesini mümkün kılmıştır. Matbaa zamanla daha kolay erişilebilir, daha elverişli bir hal almıştır. Bu da gazete ve dergi gibi yeni matbaa türlerini doğurmuştur. Bu da insanların daha güncel bir biçimde, aylık haftalık ve hatta günlük olarak dünyadaki gelişmeleri rahatlıkla edinebilmesini mümkün kılmış,toplumların daha küresel bir yapıya evrilmesinde rol oynamıştır. Gazete ve dergi, insanların genelden daha özele bilgiler edinmesini, kişilerin uzmanlık ve ilgi alanlarıyla alakalı okuma yapmasını da mümkün kılmıştır. Ayrıca bu matbu ürünler güçlü sosyla toplulukları kendi altında toplamış ve kendi ismiyle bir kimlik altına sokmuştur. Matbaa peşi sıra çok başka gelişmeler de kat etmiş, mevzuyu hemen her şeyin üstüne hemen her yazı ve şekli basmaya kadar götürmüştür. Akademik alandan tutun da reklam sektörüne kadar her alanda varlığını gösteren matbaa, günümüzde başlı başına bir profesyonel uzmanlık alanına evrilmiş ve erişimi kolay ve hızlı bir hal almıştır.